Ako to celé funguje

1
Vyberte si klub
Vyberte si klub a ihrisko, na ktorom chcete hrať. Po výbere ihriska
sa Vám ukáže kalendár s dostupnými termínami.
2
Zvoľte si termín
Zadajte termín v ktorom chcete hrať. Kalendár Vám automaticky ponúkne
dostupné termíny farebne odlíšené zelenou farbou. Po zvolení dňa Vám
ponúkneme hodinu, v ktorú si želáte objednať teetime.
3
Zadajte Vašu e-mail adresu
Po výbere teetime termínu a zadaní počtu hráčov Vám systém ponúkne
zadanie e-mail adresy. Ak ste sa prihlásili prvý krát, systém si od Vás vypýta
heslo, ak sa prihlasujete opätovne, stačí len zadať povôdný email, heslo
a potvrdíte rezerváciu.
Ako to celé funguje
Po odoslaní rezervácie je na Váš email odoslaná notifikácia o rezervovanom termíne.
Zároveň je upozornený i správca klubu o Vašej rezervácii. Po potvrdení
rezervácie zo strany správcu Vám dôjde notifikačný email s potvrdeným termínom.